Læreplaner

Læreplaner


Læreplan - download HER.Sammenhængende børneliv


I Fåborg-midtfyn kommune har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at fastholde den nuværende aldersgrænse for børnehave på 2,11 år, og at børnehavebørn pr. 1.1.24 sikres vuggestue normering indtil d. 1.i måneden efter de er fyldt 3 år.

Her beskriver vi, hvordan vi organiserer arbejdet omkring de yngste børnehavebørn.

Inden vores yngste kommer fra vuggestuen, har de været med i en overgangsgruppe.

Denne gruppe er for de største vuggestuebørn som en gang om ugen mødes med de yngste i børnehaven og laver fælles aktiviteter. Overgangsgruppen har til formål at lette overgangen fra vuggestue til børnehave. Der er fokus på at hjælpe vuggestuebørnene med at få fodfæste i en ny og større ”verden”, både i forhold til lokaler, nye voksne, flere og ældre kammerater. Barnet er i denne overgangsgruppe ind i børnehavelivet og indgår så i ”larvegruppen” som er de yngste i børnehaven. Der følger en voksen fra vuggestuen med i overgangsgruppen den ene dag om ugen. Når barnet er 2,11 år, starter de rigtig op i børnehaven, hvor der foruden gruppearbejde to dage om ugen i larvegruppen også er overgangsgruppe. Der er sat et ekstra personale på i de dage, hvor der er gruppe arbejde. Når børnene ikke er i grupper, arbejdes der på at sikre de gode relationer mellem de nye voksne og  børn. Vi forsøger at lave dagene så forudsigelige som muligt og holder fast i vores rutiner og daglig struktur. I de første måneder i børnehavetiden er der rigtig meget nyt at forholde sig til og vi øver det hver dag. Der er fx vores spisning hvor børnene skal vente på tur samt hverdagens rutiner.

Vi henviser til sammenhængende overgang på vores hjemmeside under ”overgangsgruppen vuggestuen og børnehaven”.

Vi arbejder hele tiden med at bidrage til et sammenhængende børneliv. Efterhånden som vi arbejder med dette i praksis laver vi miniprojektbeskrivelser og praksis fortællinger der viser, hvordan vi sikre sammenhæng i børnenes liv og læring, i overgangene.

Vi vil i samarbejde mellem vuggestue og børnehave evaluerer på overgangsgruppens arbejde og i larvegruppen vil vi evaluere efter hver gruppedag og til slut i miniprojektet.