Børnehaven

Børnehaven


Stentevang Børnehave er en privat og integreret daginstitution. Børnehaven består af to stuer Pingvinstuen og Søløvestuen. Vi er normeret til 45 børn med tre faste personaler tilknyttet hver stue.

 

Vi arbejder ud fra Den Styrkede Pædagogiske Læreplan ud fra et børneperspektiv. I Perioder arbejder vi to dage om ugen, i aldersopdelte grupper på tværs af de to stuer, larver-, sommerfugle- og troldegruppen. En gang om ugen arbejder vi sammen med vuggestuen i en overgangsgruppe målrettet de børn der skal starte eller er nystartet i børnehave. Aktiviteterne i grupperne er målrettet børnenes udviklingsniveau. I de uger vi ikke arbejder i grupper, arbejder vi på tværs af stuerne eller stuevis.

 

Larvegruppen – de yngste børnehavebørn

Sommerfuglegruppen – de mellemste børnehavebørn

Troldegruppen – kommende skolebørn

Overgangsgruppe – kommende og nystartet børnehavebørn

 

I Larve- og sommerfuglegruppen fokuseres der på at skabe rammer, så børnene kan udforske legens verden og udvikle sociale kompetencer. Personalet tilrettelægger aktiviteter, der gennem leg eller dagligdags gøremål styrker og udvikler børnenes færdigheder (motoriske, sociale, følelsesmæssige, kreative osv.) Dette gør vi så vi kan lave læringsgrupper, målrettet den enkelte aldersgruppe.

 

I troldegruppen fokuseres der på videreudvikling af børnenes kompetencer og færdigheder gennem udfordringer og aktiviteter. Aktiviteterne er tilpasset børnenes alder og har fokus på skolestart.

 

I overgangsgruppen fokuseres der på, at børnene bliver trygge ved de nye omgivelser i børnehaven, samt børn og voksne.

 

Gennem nærvær og fællesskab tager vi ansvar for, at dit barn får gode rammer for læring igennem den frie leg og de voksenstyrede aktiviteter.

 

Vi vægter en struktureret og genkendelig hverdag, da dette efter vores overbevisning giver tryghed, samt de bedste muligheder for børnene, at udvikle sig i. Vi arbejder efter en fast ugeplan, hvor aktiviteterne tager udgangspunkt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.