Vuggestuen

Vuggestue


Vuggestuen er normeret til 14 børn med 4 faste personaler tilknyttet stuen for at sikre børnene omsorg og tryghed. Vi har fokus på at skabe en tryg tilknytning til barnet gennem nære relationer og forudsigelige rammer i hverdagen.


Vi arbejder med læreplanstemaerne ud fra et børneperspektiv. Gennem nærvær og fællesskab tager vi ansvar for, at børnene får gode rammer for læring igennem den frie leg og de voksenstyrede aktiviteter. Vi voksne prioriter at være på gulvet sammen med børnene, og i så små grupper som muligt med henblik på at skabe ro og fordybelse.


Vi vægter en struktureret og genkendelig hverdag, da dette efter vores overbevisning giver tryghed samt gode forudsætninger for udvikling. Vi udarbejder en ugeplan, der varierer efter børnenes behov og interesser, hvor aktiviteterne tager afsæt i de nye styrkede læreplaner.

 

Dagligdagen i vuggestuen

Vi prioriterer rolige og hyggelige morgener, hvor vi alle kan lande og komme godt i gang med dagen. I løbet af formiddagen spiser vi formiddagsfrugt, og derefter foregår forskellige pædagogiske aktiviteter i små grupper som fx cykelture i vores ladcykel, gåture i nærområdet, kreative udfoldelser med udgangspunkt i traditioner og årstider eller leg på vores legeplads. Til middag bliver der serveret mad fra vores køkken, som vi nyder i fællesskab. Derefter sover børnene til middag efter behov. Om eftermiddagen vågner børnene op hvor der foregår stille og rolig leg på stuen, inden vi spiser eftermiddagsmad. Herefter fortsætter legen indenfor eller ude på legepladsen indtil børnene bliver hentet hjem fra vuggestuen igen.