Værdier og Grøn institution

Værdier og Grøn institution


Omsorg og anerkendelse

I stentevang er omsorg et kerneord, vi drager omsorg for hinanden, for de børn og familier vi arbejder med, hver eneste dag. Vi lærer børnene, hvad omsorg er og hvordan de kan vise det overfor deres venner. Gennem vores daglige rutiner, faste rammer og det at møde det enkelte barns behov, yder vi den bedst mulige omsorg, der skaber plads til trivsel og udvikling. vi skaber de bedst mulige rammer og grundlag for at danne meningsfulde samt ligeværdige venskaber blandt vores børn. 


Vi møder det enkelte barn og familie og anerkender dem for deres kompetencer og egenskaber. Vi forventer det samme af de familier, der vælger Stentevang. Vi støtter op om familiers forskellighed, deres behov og deres værdier. Vi er en institution, der ikke kun passer børn, vi passer også familier.


I Stentevang er vi en blandet flok, vi kan alle noget forskelligt og dette sætter vi en ære i. For os er det de små ting der kan gøre den helt store forskel, vi møder hinanden med et ”godmorgen” og et smil. Vi ved, at vi med en naturlig og faglig nysgerrighed udfordrer vores pædagogiske faglighed og pædagogiske identiteter. For os er trivsel essentielt og når vi som personale har det godt, smitter det af på vores børn og familier.

 

Trivsel og tryghed

I vores hus er der plads til forskellighed. Vi udviser respekt og anerkendelse for at man er som man er, og at det er godt nok. Det er vigtigt for os at børn og deres voksne er i trivsel for at kunne udvikle sig i fællesskabet. Vi voksne er rollemodeller, og vi er dem, der skal vise, at det er værdifuldt at turde fejle, give ærlige svar og at turde tale om det der er svært. 

Vi ønsker et miljø, hvor alle trives. Vi bruger bl.a. mobbekufferten som redskab til at udvikle børnenes sociale færdigheder, som skal være medskaber af trivsel og tryghed. Det skal være en glæde for både børn og voksne at komme i Stentevang børnehave og vuggestue.

          

 

Fællesskab og traditioner

I Stentevang er vi alle en del af noget større, da vi sammen som institution indgår i et fællesskab. Et godt fællesskab er for os et anerkendende sted, hvor der er plads til alle, og hvor vi bliver taget imod med åbne arme. Dette skaber en følelse af tryghed og tillid blandt børn og voksne og dermed grobund for, at vi alle kan være åbne og ærlige over for hinanden. Vi møder børnene med tålmodighed, empati og tolerance, og vi lægger vægt på at skabe et rummeligt fællesskab, hvor det enkelte barn bliver set og hørt. Vi arbejder med tanken om, at vi alle bidrager med det vi kan, som dem vi er.


Fællesskabet bliver prioriteret højt blandt Stentevangs personale. Vi ser vores forskelligheder som en styrke i vores daglige arbejde, men tilsammen har vi de samme kerneværdier. Dette er værdier vi arbejder med at give videre til børnene.


I Stentevang fejrer vi traditioner og højtider. Her opstår der en fællesskabsfølelse, når vi sammen som institution fejrer kulturelle højtider.

 

Livsglæde og humor

I Stentevang vægter vi glæde og humor højt. Vi gør ting, som vi kan lide; vi griner, fjoller og leger sammen.


Vi glæder os over børnenes udvikling – præcis ligesom I forældre gør. Vi inddrager hinanden, når vi oplever hverdagens sejre: når et barn lærer at tage sko på selv eller lærer at kravle ned fra stolen. Vi ser det store i det små, den store glæde det er at finde en mariehøne, et kram mellem venner eller et smil på puslebordet.


Vi ser det positive i det enkelte barn og vi tror på filosofien om, at det vi lyser på - det vokser. Derfor deler ud af glæden ved at fortælle den gode historie, så det positive kommer til at fylde. Her kan vi grine sammen over de oplevelser, som udgør vores hverdag.


Grøn institution

I Stentevang børnehave og vuggestue er vi en grøn institution. Det har vi været i over 15 år. Vi er grønne, fordi det for os, er essentielt at have nysgerrighed, forståelse, omsorg og ejerskab for de omgivelser vi lever i.


Vi arbejder med vores grønne profil hver dag. Vi arbejder med både de små og store spørgsmål i livet:

  • Hvorfor er græsset vådt i sensommeren, selvom det ikke regner
  • Hvorfor er der sommer og hvorfor er der vinter
  • Hvad er verdensrummet
  • Hvorfor har en mariehøne prikker.


Vi stiller spørgsmål, undersøger og opsøger den viden, vi ikke allerede har. Vi er nysgerrig på vores omgivelser, fordi vi aldrig ved hvad de gemmer på. Vores børn ved, hvad hønsene spiser, de ved at de laver hønselort og at de lægger æg.


Vi arbejder med det grønne flag, som en integreret del af vores pædagogiske arbejde. Vi lærer vores børn at passe på naturen, miljøet og de dyr, der lever omkring, under og over os. I Stentevang ser vi magien i at årstiderne skifter og vi mærker det hver eneste dag på vores egen krop.


Vi vægter økologi samt svane- og allergimærkede varer, går ind for genbrug, giver vores madrester til hønsene, bruger nedfaldsæbler til most, holder øje med døde dyr i dødekassen, slukker lyset efter os og alt det andet, fordi det giver mening.


Vores helt egen sang:


Vi er en grøn børnehave

Melodi: Vi er ikke rigtig voksne


For vi er en grøn børnehave

og papir og pap vi samler,

det skal nemlig op til genbrug,

som vi kender.

Sluk for lyset,

luk for vandet

sku' der ellers være andet,

jo, komposten ud i haven det er godt.


For vi er en grøn børnehave,

vi kan li' at være ude,

laver bål og pandekager

gør vi også.

Passer høns og meget andet,

kæmp for flaget,

ja det grønne,

for naturen det er lige noget for os.


For vi er en grøn børnehave

Vi er glade - vi er frie,

Vi kan li’ at være ude

hele dagen,

Om det regner eller sner

Er der ingen af os der ser

For naturen det er lige noget for os.