22 16 52 56

Velkommen til Stentevang

Stentevang er en privat børnehave og vuggestue, der har til huse i Ringes nordlige ende. Stentevang Børnehave og Vuggestue er en grøn institution. I 10 år har vi haft Det Grønne Spirerflag, Friluftsrådets grønne flag, hejst i vores flagstang.  Gennem arbejdet med Grønne Spirer sætter vi fokus på udelivet, naturen og miljøet samt skaber en grøn og sund hverdagskultur.

I Stentevang vil jeres familie blive modtaget med åbne arme af både medarbejdere og børn i huset. Jeres familie skal altid være velkommen til at komme forbi og se, hvordan vi arbejder med udgangspunktet i en anerkendende tankegang og menneskesyn samt et højt fagligt engagement.

I vil møde en imødekommende, favnende, lyttende og hjælpsom atmosfære, hvor børn bliver hørt og taget alvorligt. Vores hverdag summer af livsglade børn, der orienterer sig mod de muligheder, verden byder. Glade børn udvikler positive relationer, leger mere, respektere hinanden og lægger vægt på sammenhold. I vores arbejde med jeres børn, arbejder vi med materialet omkring ”fri for mobberi”. Materialet tager grundlæggende udgangspunkt i læren om vigtigheden i måden, vi er sammen på, og hvordan vi passer på hinanden.

Vi har ejerskab for vores sted. Når man som familie starter i Stentevang Børnehave og Vuggestue, skal man vide, at der er en kultur, hvor vi lægger vægt på, at vi hjælper hinanden. Vi tager ejerskab for vores sted, og det ønsker vi også, at vores familier, der er i huset, har. Vi har en forventning om, at alle er med til at bidrage med forskellige arbejdsopgaver, når vi skriver ud om hjælp. Vi har to arbejdsdage om året, der bruges på diverse vedligeholdelsesopgaver. Derudover har vi en forventning om, at man fx bidrager med at køre på genbrugsstationen, når vi mangler hjælp til dette samt mangler hjælp til at luge lidt ukrudt og være medhjælper til diverse arrangementer.