22 16 52 56

Sygdom og smitte

Langt de fleste smitsomme sygdomme hos børn er ikke alvorlige, men dog hyppige. Dette kan fx være luftvejsinfektioner og maveinfektioner. 

Det er nødvendigt med konkret vejledning om, hvordan syge børn skal håndteres i daginstitutioner. For at undgå smitte er det vigtigste, at syge børn bliver hjemme. Ved sygdom beder vi derfor forældrene ringe og meddele, at deres barn er sygt samt oplyse årsagen dertil. 

Stentevang Børnehave og Vuggestue følger Sundhedsstyrelsens vejledninger og vil informere andre forældre om muligheden for smitte/sygdom på stuernes infotavler.  Disse vejledninger informerer om de bestemmelser, der gælder, når der optræder smitsomme sygdomme.
Se flere informationer om de enkelte sygdomme på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Ved indgangene til institutionen er der ophængt håndspritdispensere som alle opfordres til at anvende, når de kommer og går. 

No comments.