22 16 52 56

Søvnpolitik

Det er vigtigt for os, at barnets søvn fungere – både i vuggestuen og i hjemmet. Vi vil derfor gerne hjælpe, rådgive og snakke med jer hvis i oplever udfordringer i hjemme. Børn kan i perioder have brug for hjælp til at ændre søvnmønster og det vil vi gerne hjælpe med.

Gode råd fra Søren Berg:

Hvis forældre oplever udfordringer med deres barns søvnrytme forslår Søren Berg følgende:

Beslut jer for et fast tidspunkt at vække barnet. Fx 6.30. start så med at putte barnet kl 21.00 eller hvornår i vurderer I kan starte. Væk barnet fast kl 6.30 og juster dernæst ved at putte 20.45 i nogle dage. Dernæst putter i barnet 20.30 osv. Altså holdes morgenvækning, og sengetiden justeres indtil det er gavnligt for barnet. Hold den samme døgnrytme – også i weekenderne. Det understøtter barnets egen rytme og gør det lettere at putte. Hvis et barn sover uhensigtsmæssigt for lidt om natten eller for sent om aftenen, er det der, der skal gøres en indsats for de ansvarlige voksne. Det er vigtigt at putte barnet inden det bliver overtræt, da overtrætte børn kan have svært ved at falde i søvn og generelt sover dårligere om natten igennem.

Andre faktorer som kan have indvirkning på barnets søvn:

 • Ny seng (uden tremmer) ”jeg kan selv stå op”
 • ”Mor og far kommer når jeg kalder” (vand, knus, snak)
 • Kan huske drømme – lidt bange for at falde i søvn.
 • Bange for mørke
 • Kan høre lyde (ved i er oppe)
 • Kan ikke høre lyde (bliver bange for at det er forladt)
 • ”Har lyst til at være sammen med jer”
 • Kan holde sig vågen – ”kan selv bestemme om jeg vil sove”

Stentevang vuggestue 2015

     Søvnpolitik

 For Stentevang vuggestue

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/af/37/dd/af37dd1788b9ba9c5c911c9d46d6daf8.jpg

Søvnpolitik for Stentevang vuggestue

Søvn er basalt behov ligesom mad, og ligesom vi gerne giver vores børn sund mad er søvnen også en del af en sund hverdag.

”at bede dagpasningen om at vække børnene midt i en nødvendig middagslur kan på mange måder sammenlignes med, at forældrene bad personalet om kun at give barnet halvt så meget mad som det har behov for. Eller slet ingen” Søvnekspert og læge Vibeke Manniche i bogen ”barns søvn – din lille sovetryne”

Ifølge søvnlæge Søren Berg (overlæge og specialist i søvnmedicin ved søvncenteret Scansleep) er mennesker født med et biologisk ur, der bestemmer hvornår, vi skal sove og hvornår vi skal vågne. Søvnen er vigtig for at mennesket kan få den optimale udvikling.

Søvnens 4 stadier:

Søvnen er opdelt i 4 stadier, der går fra meget let søvn til dyb søvn.

Stadie 1:               Glidende overgang til søvn

 • Man vækkes let

Stadie 2:               Tungere søvn (15-30min)

 • Man er svære at vække

Stadie 3:               Dybere søvn

Stadie 4:               Dyb søvn (20-45 min)

 • Man er næsten umulig at vække. Ved vækning er man omtumlet og uklar.

Forløbet fra stadie 2-4 er svarende til 1 søvncyklus. I løbet af en nat gennemgår man ca. 4-5 søvncykli. Opvågninger mellem hver søvncyklus er almindelig og aftager fra barn til voksen. Det er vigtigt at børn i alle aldre får lov til at gennemsove søvncyklus både om natten og om dagen. Konsekvensen af en brudt søvn søvncyklus er et uroligt og utilfredst barn der er længe om at vågne og har svært ved at falde i søvn igen. Det er derfor ikke nogen god ide at vække børn af middagssøvnen i håb om, at de vil sove bedre om natten. God søvn om dagen gør det tværtimod lettere for barnet at falde i søvn og sove om natten.

Så længe skal børn sove/døgn

0-2 måneder: 16-20 timer

2-12 måneder: 11-16 timer (middagslur 1-4 gange)

12 måneder – 3 år: 12-13 timer (middagslur 1-2 gange)

3-5 år: 11-12 timer (middagslur 1-0 gange)

Hvis man ikke får tilstrækkelig søvn peger al forskning på, at man bliver fysisk sårbar overfor infektioner med manglende vækst og udvikling til følge. Mangel på tilstrækkelig søvn medfører ligeledes, at man bliver psykisk stresset med følger af bl.a. manglende koncentration, overskud, øget uro og irritabilitet med gråd til følge.

En god søvn medfører altså overskud på alle planer: Humøret stiger, sanseindtryk bearbejdes, immunforsvaret styrkes og man vokser bedre. Når vi sover bearbejders de oplevelser vi har i løbet af dagen.

Al forskning viser, at længden af middagsluren ingen virkning har på nattesøvnen for børn indtil ca. 4 år. Barnets biologiske ur sørger for, at barnet selv vågner når de er færdige med luren. Når et barn vækkes af sin søvn stresser vi barnet så det måske ikke kan falde i søvn om aftenen. En for kort lur, kan nemt øge den natlige opvågnen. Når barnet derimod får lov til at sove den tid det har brug for, vil barnet efterhånden regulere sig selv. Hvis man er stresset kan man slet ikke falde i søvn.

”Det er en udbredt myte og misforståelse, at middagsluren ødelægger nattesøvnen. Tværtom er den ofte forudsætning for, at børn sover godt om natten” Søvnekspert og læge Vibeke Manniche i bogen ”Børns søvn – din lille sovetryne”

”At sove godt er en livskunst, vi skal lære som små. Børn der sover for lidt eller for overfladisk, udvikler sig ikke som de skal. For søvnen retter op på dagens ubalancer og er helt afgørende for blandt andet hukommelsen, vores generelle trivsel og hormonproduktion” Søvnekspert og forskningssygeplejerske, stud. Med. Marian Petersen

Sådan er praksis omkring søvn i Stentevang vuggestue

 • Trætte børn holdes ikke vågne
 • Sovende børn vækkes ikke
 • Vuggestuebørnene sover i hver deres barnevogn ude eller inde i krybberummet.
 • Vi respektere og støtter op om enkelte barns soveritualer (sut, bamse, klud mm.)
 • Vi respektere det enkelte barns skiftende søvnbehov
 • Børn der har hvilet i ½ time og ikke sover, får tilbud om at komme op.

No comments.