22 16 52 56

Anerkendende pædagogik

Vore pædagogiske overvejelser i den anerkendende kultur

Den anerkendende kultur i Stentevang Børnehave og Vuggestue bygger på et positivt menneskesyn. Måden, vi møder hinanden på – personale, børn og familier imellem – samt vores sprog- og kropssprog afspejler dette positive menneskesyn. Vi bygger på menneskers ressourcer og lader det værdifulde fylde mest. På denne måde lægger vi vores energi i det, der virker, i stedet for det der ikke virker.

Vi respekterer barnet, som det er. Det er vigtigt for os at lære barnet både at værdsætte sig selv, respektere andre og indgå i sunde og sjove relationer til andre børn og voksne. Og dette gør vi gennem trygge og udviklende rammer. Stentevang er et lille hus, hvor der er plads til at arbejde i børnehøjde. Der er lyttende voksne, vi har en struktureret dagligdag, her er omsorg og tryghed og ikke mindst genkendelighed.

I Stentevang Børnehave og Vuggestue arbejder vi ud fra vækstmodellen. Vækstmodellen er baseret på den værdsættende tankegang, som vi anvender til at skabe en positiv dialog mellem børn og voksne. Vi anvender ”solen”, som redskab i alle vore forældresamtaler. På denne måde sikrer vi os, at vi kommer rundt om hele barnet, set både fra vores og familiens side. Vi anvender endvidere solen til børnesamtaler og MUS-samtaler.

Den gode historie…

Vi kan fortælle dårlige og gode historier. Alle historier har en afgørende betydning for os selv og for dem, som vi fortæller historien om. De dårlige historier hindrer udvikling. De gode historier befordrer udvikling. Derfor er det selvfølgelig de gode historier, vi lægger mest vægt på, og det er dem, der får lov at fylde.

No comments.