22 16 52 56

Opstart og indkøring

Før opstart besøger barn og forældre vuggestuen første gang. Her kan barnet og forældre se og opleve vuggestuen og her aftales også, hvordan den endelige opstart skal foregå.
Vores forventning til opstarten er, at der bliver afsat den nødvendige tid, mindst en uge. Det er vores erfaring, at dette er med til at give barnet den bedst mulige start i vuggestuen.

Ved opstart tildeles hvert barn en primær og sekundær kontaktperson.

De første dage skal barnet have en forælder med. Vi anbefaler, at man kun er der i kort tid, et par timer om formiddagen. Derefter vurderer vi i fællesskab med forældrene, hvor længe barnet er i vuggestuen. Det er særlig vigtigt under indkøringen, at vi altid kan få fat i barnets forældre.

Der vil ofte komme en reaktion på vuggestueopstart. Hvordan barnet vil reagere er meget individuelt.
I disse tilfælde står vi gerne til rådighed med råd og vejledning.

Der vil i vuggestuetiden blive tilbudt to samtaler. Den første vil omhandle opstart og trivsel, og den anden vil være i forbindelse med børnehavestart. Disse samtaler vil ligge i tidsrummet kl. 12.00-14.00. 
Der vil selvfølgelig også være mulighed for samtaler efter behov. Opstår behovet for andre faggruppers vurderinger er vi tilknyttet kommunale konsulenter:

  • Ergoterapeuter
  • Tale/hørekonsulenter
  • Pædagogiske konsulenter
  • Socialrådgivere
  • Sundhedsplejersker

Når barnet starter i Stentevang, bedes I medbringe en mappe med billeder i af den nærmeste familie, hus, kæledyr og andet betydningsfuldt for barnet. Vi sætter efterfølgende billeder og anden dokumentation i fra barnets hverdag.
Børnene er altid velkomne til at tage mappen med hjem for at se i den og evt. sætte nye billeder i hjemmefra.
Tilsammen bliver mappen en god scrapbog fra barnets første år, som ofte danner grundlag for gode snakke med barnet og børnene imellem.

No comments.