22 16 52 56

Om vuggestuen

Vi er en vuggestue normeret til 13 børn og med 3 fastansatte personaler på 37 timer.

Vores ambition er at skabe ligeværdige og bæredygtige relationer, hvor der på en respektfuld måde er plads til alle, og hvor alle (herunder også forældrene) opleves som en værdi for fællesskabet.

Vi ser det store i det små og glædes og begejstres med børnene, når der f.eks. findes regnorme eller tissemyrer på legepladsen, eller når et barn ENDELIG efter mange forsøg selv lykkes med at få strømperne af eller selv kan kravle op på skamlen. Børnene deltager nemlig aktivt i dagligdagens gøremål, og der stilles aldersvarende forventninger til deres selvhjulpenhed. Vi arbejder i børnehøjde. Det vil sige, at vi voksne tilbringer mest mulig tid på gulvet med børnene og i så små grupper som muligt.

Vores fokus er yderligere rettet mod arbejdet med sanseintegration, og som del af en grøn institution bruger vi naturligvis naturen og naturmaterialer, som en bærende del af dette. Fx bruger vi sansebaljer med blomsternes kronblade, grankogler, mos eller malerier og fodbad med mudder. 

Vi vægter en struktureret og genkendelig hverdag, da dette efter vores overbevisning giver tryghed samt de bedste muligheder for børnene til at udvikle sig i. Derfor arbejder vi også efter en fast ugeplan, hvor aktiviteterne tager udgangspunkt i de nye styrkede læreplaner, herunder en ugentlig turdag, som fx kan være en cykeltur i vores ladcykel. 

Gensidige forventninger

I vuggestuetiden har forældrene sammen med vuggestuen et fælles ansvar for barnets trivsel. Vi har derfor en forventning om at blive informeret, hvis der sker større forandringer i familien, som kan påvirke barnets trivsel. Hvis der er behov for det, står vi i disse tilfælde til rådighed med råd og vejledning. Har jeres barn sovet dårligt eller bare ”fået det forkerte ben ud af sengen”, så sig det til os, så vi kan imødekomme barnets behov. Oplever vi, at jeres barn i en periode ikke trives i vuggestuen, vil vi også informere jer og drøfte, hvad vi i fælleskab kan gøre.

Vi vil her understrege, at alle ansatte i Stentevang har tavshedspligt.

Undrer du dig over noget, eller er der noget, du ikke er enig i, så kontakt os, så der ikke opstår misforståelser.