22 16 52 56

Middagslur

Sådan er praksis omkring middagslur:

 

  • Trætte børn holdes ikke vågne.
  • Sovende børn vækkes ikke.
  • Vuggestuebørnene sover i hver deres barnevogn eller krybbe ude eller inde i krybberummet.
  • Vi respekterer og støtter op om det enkelte barns soveritualer (sut, bamse, klud mm.).
  • Vi respekterer det enkelte barns skiftende søvnbehov.
  • Børn, der har hvilet i ca. ½ time og ikke sover, får tilbud om at komme op.

 

Sådan er vores putterutine:

Der er to personaler, som står for at putte børnene, den tredje personale er sammen med den resterende børnegruppe på stuen. 

Vi tager som regel de små først eller kigger på det enkelte barn og ser, hvem der har behov for at komme ud først. For nogle børn er dette også tidspunktet, hvor der kommer god leg i gang, vi ser det især hos de større børn. Det tager vi højde for, så de bliver som regel puttet til sidst.  

Vi hjælper og guider barnet alt efter alder og udvikling, og vi ser på, hvordan barnet har det den pågældende dag. 

I putterutinen giver vi os tid til det enkelte barn. Derved bliver der er ro og nærvær omkring barnet og hele putterutinen. Det kan være med til at udvikle børnene i forhold til deres kompetencer med hensyn til selvhjulpenhed og selvtillid. Dette får børnene til at føle sig set og hørt. 

Vi har forskellige redskaber på badeværelset og i krybberummet, som kan hjælpe børnene til at kunne selv fx trappe op på puslebordet, skammel ved håndvasken, lille skammel ved toilettet, stiger til at kravle op af, når de skal i barnevogn eller krybbe. Vi lader børnene bruge disse hjælpemidler i det omfang, de kan. 

Søvn er et basalt behov ligesom mad, og ligesom vi gerne giver vores børn sund mad, er søvnen også en del af en sund hverdag.

”at bede dagpasningen om at vække børnene midt i en nødvendig middagslur kan på mange måder sammenlignes med, at forældrene bad personalet om kun at give barnet halvt så meget mad, som det har behov for. Eller slet ingen”. Citat søvnekspert og læge Vibeke Manniche i bogen ”Børns søvn – din lille sovetryne” (2013).

Ifølge søvnlæge Søren Berg (overlæge og specialist i søvnmedicin ved søvncenteret Scansleep) er mennesker født med et biologisk ur, der bestemmer hvornår, vi skal sove og hvornår vi skal vågne. Søvnen er vigtig for, at mennesket kan få den optimale udvikling.

Se mere om søvn i vores informationsfolder søvnpolitik her på hjemmesiden under Praktisk info