22 16 52 56

Handleplan for “Grønne spirer” 2020

Handleplan for Grønne spirer – vuggestuen 2020 

Vi tilstræber, at alle børn er ude hver dag og gerne i mindre grupper. Som daglig praksis er der altid børn, der gerne vil grave efter dyr, kigge efter æg hos hønsene og aflevere frugtrester i kompostbunken.  

At følge med i årstidernes skiften og at mærke vejret og de forskellige vejrfænomener finder vi værdifuldt i vuggestuen. 

 

Sansearbejde: 

Vores sansearbejde foregår med afsæt i naturen – fx sne om vinteren. Er det for koldt at være ude, tager vi sne med ind for at kunne bruge både smagssans og følesans, der ellers kan være svære at arbejde med, når man har både overtøj og handsker på. Mudder bruges til fodbad, maling, kager, og hvad børnene ellers selv finder på. Vi bevæger os allerhelst med bare tæer, så snart vejret tillader det – også gerne i regnvejr. Vi bruger primært naturmaterialer i vores sansebaljer såsom grankogler, muslingeskaller, høvlspåner, gran, friske/visne blade, blomsterblade, kastanjer osv. 

Vi har i efteråret 2020 været meget optaget af de store vandpytter, der kom på vores legeplads pga. det voldsomme regnvejr. Vi har mærket regnen på huden, hoppet i vandpytterne og lavet mudderkager. 

 

Høsttema: 

Vi deltager, i det omfang det giver mening for vuggestuebørnene, i børnehavens to intense høstuger, hvor vi bl.a. er med til at grave kartofler og rødbeder op. Afgrøderne bruges til en festmiddag, hvor der serveres kartoffelsuppe, og hvor børnene smutter, skærer og sylter rødbederne. Vi laver kryddersalt og dufter til forskellige krydderurter. Vi deltager i aktiviteter omkring bålet. Vi laver efterårspynt og bruger naturmaterialer som kastanjer, flotte blade, æbler m.m. til at udsmykke vores omgivelser.  

Vi er pt. i en planlægningsfase, hvor vi overvejer, hvordan vi yderligere vil arbejde med efterår/høst i vuggestuen. Erfaringsmæssigt giver det god mening at strække projektperioderne over en længere periode. 

 

Cykeltur: 

Vi har mindst en ugentlig cykeldag, hvor fire børn og en voksen drager ud for at udforske nærmiljøet. Udover at få vind i håret, mærke vindmodstanden og stimulere andre sanseindtryk, er det et fantastisk rum for nærvær for både børn og voksne. Turene kan gå til søen, til skoven eller til en af de mange legepladser, der omgiver os. 

 

Gåtur: 

Vi går ture og bruger områdets sportspladser, skove og legepladser til at udfordre motorikken. Vi mærker de forskellige underlag og styrker derved det motoriske, går på stier, fortov, græs, skovbund og sand.   

 

Grundbevægelser: 

I vuggestuen arbejder vi ligeledes dagligt med børnenes grundbevægelser, hvilket er naturligt og sjovt for børnene – de kan simpelthen ikke lade være!  Vi har strukturerede aktiviteter med målrettet fokus på forskellige bevægelser, men ofte opstår bevægelserne i den almindelige leg og dagligdagens gøremål. Vi arbejder målrettet for, at børnene skal gøre ALT det, de kan selv for i sidste ende at øge deres selvhjulpenhed.