22 16 52 56

Grupper i børnehaven

Stjerne- og Troldegrupper:

Fra april og til og med marts er børnene delt op i grupper efter alder følgende dage: tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 11.15 (-13.00)
Stjernegruppen er for de yngste børn, mens troldegruppen er for de ældste, der skal i skole den kommende sommer. Aktiviteterne i grupperne er målrettet børnenes udviklingsniveauer.

I stjernegruppen fokuseres der på at skabe rammer, så børnene kan udforske legens verden og udvikle sociale kompetencer. Personalet tilrettelægger aktiviteter, der gennem leg eller dagligdags gøremål styrker og udvikler børnenes færdigheder (motoriske, sociale, følelsesmæssige, kreative osv.)
Om torsdagen opdeles stjernegruppen i ældste- og yngste-stjerner. De ældste stjerner laver planlagte aktiviteter sammen, og yngste-stjernerne mødes med ældste-gruppen fra vuggestuen og fungerer som overgangsgruppe. Således laver grupperne alderssvarende aktiviteter sammen, og vuggestuebørnene gøres fortrolige med dagen i børnehaven.

I troldegruppen fokuseres der på videreudvikling af børnenes kompetencer og færdigheder gennem udfordringer og aktiviteter. Aktivisterne er tilpasset børnenes alder og har fokus på skolestart.

Der er indgået en aftale om, at børnehaverne og skolerne samarbejder om børnenes skolestart. I foråret skal der være mulighed for, at kommende skolebørn fra børnehaven samt en voksen kan besøge de skoler, som børnene skal gå på. Intentionerne er, at personalet fra hhv. børnehaven og skolen skal udveksle ideer og erfaringer om det pædagogiske arbejde og det enkelte barn for herigennem at gøre overgangen til skolen så smidig som mulig. Informationer om børnene bliver kun videregivet ved forældrenes samtykke.

Bevægelse, rytmik og dramatik

Vi ønsker gennem arbejdet med bevægelse, rytmik og dramatik at lære bør­nene:

– at kende egen krop.
– at styrke den fysiske udvikling.
– at styrke kreativiteten.
– at udtrykke sig igennem krops­sprog.

Leg

I legen får børnene blandt meget andet mulighed for at bearbejde deres oplevelser. Specielt rollelegen har stor betydning for barnets selvforståelse, sociale udvikling og fantasi. I legen prøver barnet sig selv af i forhold til andre og forsøger at løse konflikter uden voksenhjælp.
I børnehavens puderum, “klovnerum”, legorum og “huset” kan børnene (for det meste) lege i fred og ro. (Se mere om vores tanker om husets indretning i vores pædagogiske overvejelser)

Sproglig stimulering

Vi mener, at de vigtigste aktivitetsområder for børns sproglige udvikling er de mange daglige samtaler, og at der gives tid til at lytte. Vi mener også, at vi med rim og remser, sange, historier, lege og spil kan motivere og styrke børnenes sproglige udvikling og begrebsverden. I disse mere eller mindre tilrettelagte aktiviteter har vi voksne mulighed for at observere og støtte op om de børn, der er sprogligt svage. Den sproglige udvikling foregår også i de lege og fællesskaber, som børnene selv sætter i gang, og hvori fantasi og virkelighed afspejler den verden, de er en del af.

No comments.