22 16 52 56

Forældresamarbejde

Samarbejde med vores forældre

Vi ved, at forældre betror det bedste, de har, til os, og at det er altafgørende, at de trygt kan tage herfra og vide, at deres børn har det godt. Forældrene kender deres børn bedst, og de har det grundlæggende ansvar for deres børn. Derfor ønsker vi at etablere et godt og forpligtende samarbejde med alle forældre.

Dialog har en stor betydning i samarbejdet

I Stentevang Børnehave og Vuggestue prioriterer vi samarbejdet med vores forældre højt. Den daglige dialog mellem personale og forældre er meget vigtig for alle parter. Vi vil altid gerne høre, hvis der er noget særligt, vi skal være opmærksomme på f.eks. hvis jeres barn sover dårligt om natten, eller hvis der sker pludselige og alvorlige ting i hjemmet, som kan have konsekvenser for barnets trivsel i institutionen. Det er vigtig viden for os, da vi dermed kan støtte barnet og jer i det, der er svært.

Vi er glade for den daglige dialog om morgenen og om eftermiddagen. Der er tryk på i ydertimerne, så det kan godt give lidt ventetid, hvis man skal aflevere eller tale med en voksen, men vi forsøger at tilgodese alle.

Gensidige forventninger i samarbejdet

Vi vil gerne, at forældre har medansvar i disse forskellige pædagogiske dannelsesprocesser:

 • Husk, at vi siger godmorgen til hinanden – både børn og voksne.
 • Vi taler positivt om og til hinanden.
 • Vi indgår i et ligeværdigt og forpligtende samarbejde om jeres barns trivsel og udvikling.
 • At børnene er klar til dagens udfordringer, når de kommer. Børnene får den bedste dag, hvis de er udhvilede, raske og mætte.
 • At børnene har en sund og nærende madpakke med, som også er let at spise, når vi er på tur.
 • At børnene har tøj på, som egner sig til en aktiv hverdag både ude og inde, og at barnets garderobe altid er fyldt op med skiftetøj.
 • At der er navn i madkasse, tøj og sko/støvler.
 • At I hjælper os med at lære børnene at rydde op og passe på deres ting. Vær gode rollemodeller 😊
 • At I kontakter os, hvis der er noget, I undrer jer over eller er utilfredse med. Det er i institutionen, vi kan ændre på tingene.

 Det kan i forvente:

 • Vi ser jer forældre som de vigtigste i barnets liv i forhold til trivsel, læring og udvikling.
 • Et godt samarbejde er afgørende for børnenes udvikling, derfor ser vi altid forældrene som en aktiv part og ressource i forhold til deres barn.

Vores samarbejde med forældrene hviler på nøglebegreber og -ord som: god daglig dialog, imødekommenhed, hjertelighed, gensidig respekt, åbenhed, tolerance og forpligtende samarbejde.

Dette underbygger vi med:

 • Vi hilser altid godmorgen til det enkelte barn og familie.
 • Vi finder altid tid til at vinke/sige farvel til barnet.
 • Hvis der er brug for det, kan vi altid planlægge en længere snak.
 • Vi interesserer os for vores familier.
 • Som professionelle har vi generelt en bred viden om børn og deres udvikling, men lige præcis det enkelte barn kender forældrene bedst. Gennem dialog og ligeværdig samarbejde kan vi skabe et godt institutionsliv for barnet.

Vi lægger stor vægt på, at forældrene deltager i deres børns dagligdag samt støtter op om de forskellige tiltag og arrangementer, vi tilbyder. Samarbejdet omkring jeres barn er meget vigtigt, da vi har et fælles ansvar for jeres barns udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Samtaler som redskab i samarbejdet

I barnets vuggestuetid vil I foruden den daglige kontakt blive tilbud to samtaler. Den første vil omhandle opstart og trivsel, og den anden vil være i forbindelse med børnehavestart. I alle vores samtaler omkring jeres barns udvikling og trivsel bruger vi samtalematerialet “vækstmodellen”. Det er en model, hvor vi arbejder i “sole”, og hvor vi altid tager udgangspunkt i det, der går godt. Samtalematerialet følger barnet gennem hele vuggestue- og børnehavetiden.

Når barnet skal til at starte i børnehave, vil der være en overleveringssamtale. Her deltager en voksen fra vuggestuen og en voksen fra den stue i børnehaven, hvorpå barnet skal gå. Her vil vi fortælle om, hvordan det er at gå i børnehave, og I kan tilsvarende her orientere børnehavens personale, hvis der er særlige hensyn el. lignende omkring barnet, der skal tages højde for.

Ca. 3 mdr. efter barnet er startet i børnehave, bliver I ligeledes tilbudt en samtale. Her vil vi typisk tale om, hvordan indkøringen er forløbet for både jer og os, og her er der også mulighed for at genopfriske nogle af de informationer, I fik, da I startede.

I løbet af barnets børnehavetid vil der være løbende kontakt med forældrene om barnets udvikling. Når vi nærmer os det sidste år, inden vi sender barnet afsted i skole, indkalder vi til møde. På dette møde vil vi gennemgå alt det, vi i samarbejde med jer forældre, skal sørge for, at barnet er klar til ved skolestart.

På dette møde vil vi gennemgå de sidste ting, så vi i samarbejde med jer forældre sikrer os, at barnet er klar til skolestart.

Hvis der, udover disse fastlagte tilbud om samtaler, opstår et behov, er det altid muligt at aftale en supplerende samtale med os. Kommer vi i den situation, at vi er i tvivl, om hvorvidt vores kompetencer slår til, og opstår der behov for andre faggruppers vurderinger, er vi tilknyttet kommunes konsulenter. Disse ydelser følger barnet, selvom vi er en privat institution. Det kan f.eks. være:

 • Ergoterapeuter
 • Tale-hørekonsulenter
 • Pædagogiske konsulenter
 • Socialrådgivere
 • Sundhedsplejersker

Forældremøder

Vi afholder indtil videre kun forældremøde én gang om året. På dette møde afholder vi også valg til forældrebestyrelsen. Denne dato ligger fast hver år. Og fordi man kender datoen i god tid, forventes det også, at man støtter op omkring mødet. Forældremødet er mødet, hvor I som forældre har mulighed for at ytre jer og være med til at gøre en forskel.

No comments.