22 16 52 56

Evaluering

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan