22 16 52 56

Den grønne institution

Stentevang børnehave har siden januar 2000 officielt været udnævnt til Grøn børnehave, og siden oktober 2015 har vuggestuen også taget del i det arbejde, der kræves for at være grøn institution.
Ganske kort fortalt er de Grønne Spirer Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere.
Gennem arbejdet med de Grønne Spirer sætter vi fokus på udeliv, natur og miljø samt skaber en grøn og sund hverdagskultur i institutionen.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og De Grønne Spirer sørger for inspirerende kurser og velskrevet materiale, der motiverer personalet til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.
Til gengæld skal vi som institution også opfylde nogle krav.  Her i blandt gennemføre et vist antal af deres aktiviteter om året. Det er os en stor glæde, at mange af disse aktiviteter med tiden blevet integreret del af vores hverdag.  Vi nyder at passe vores høns, arbejde med “fra jord til bord” med frø der plantes, køkkenhave, vores 2 uger lange høst m.m.
Herved inspireres børnene til en grønnere hverdag.

At være Grøn børnehave og vuggestue betyder ligeledes, at vi har forpligtiget os til at tænke miljøhensyn ind i vores drift, indkøb, vaner og pædagogik. I praksis indebærer det, at vi kildesorterer alt vores affald og i det hele taget forsøger at reducere vores affaldsmængde. Vi arbejder samtidig systematisk med at reducere el- og vandforbrug.

Ved indkøb af legetøj, diverse materialer, rengøringsmidler m.m. sidestiller vi, så vidt muligt miljøhensyn med pædagogiske og økonomiske hensyn, d.v.s. vi køber miljømærkede, eller på anden vis miljøvenlige produkter.

Mælken vi drikker i børnehaven er økologisk, og vi køber økologiske madvarer, men med en prioritering i forhold til vores budget.

Børnene og Grøn Børnehave og Vuggestue
Vi tilstræber at miljøhensynet er en naturlig del af hverdagen for både børn og voksne. Børnene inddrages i det omfang og på de områder vi vurderer, de er i stand til. Vi har affaldsspande til pap, papir, plastik, kompost, hønsemad m.m. på stuerne eller i køkkenet.

I dagligdagen minder vi hinanden om at slukke lystet, når sidste mand forlader rummet, eller når dagslyset er så stærk, at vi ikke behøver hjælp fra lamperne.

Vi leger og frådser ikke med det rene vand fra vandhanerne, men bruger det med omtanke. Udenfor leges der med vand fra vandpytter.

Vi tager emnerne vand, varme, el, affald, kompostering m.m. op som temaer, med lejlighedsvis snak i børnehøjde og via sjove eksperimenter. Gennem det pædagogiske arbejde forsøger vi at bidrage til, at børnene får nogle gode miljøvaner.

Forældre og grøn børnehave og vuggestue

Der er to vigtige ting vi forventer af forældrene i denne sammenhæng, og som vi beder Jer om at respektere.
Det er følgende:

  • at der ikke bruges stanniol til madpakkerne
  • at der ikke medbringes yoghurtbægre eller anden engangsindpakning f.eks. fra figenstænger, mælkesnitter m.m.

Plastbægre, stanniol og meget andet emballage er fremstillet af miljøbelastende materialer og vores holdning er, at man ikke bør købe/støtte produkter som er overemballagerede. Vi anbefaler i stedet opbevaringsbøtter, der kan vaskes af og smørrebrødspapir som indpakning. Et af vores bidrag til at nedbringe brugen af emballage er at hvert barn en stofpose til deres eftermiddagsmad, og vi derfor undgår en masse plastposer.

No comments.