22 16 52 56

Grønne Spirer

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for daginstitutioner og dagplejere.
Siden 2000 har Stentevang Børnehave og Vuggestue ladet sig inspirere af dette tiltag og arbejdet for en grønnere hverdag, hvor vi sammen med børnene:

  • passer på naturen og miljøet.
  • inspireres af naturen og årstider.
  • skaber vaner og traditioner for huset.

         

Hvorfor finder vi det vigtigt, at børn tager del i naturen?

Der er utallige grunde, og Grønne Spirers egen projektkoordinator Ida Kryger beskriver det således:

Den motoriske udvikling i 0-6 års alderen har betydning for sundheden resten af livet og for læring og socialt liv i skoleårene, og her spiller naturen en overordentlig vigtig rolle. Men derudover ønsker vi selvfølgeligt, at børnene oplever den glæde, ro og også spænding og udfordring, som naturen byder på”

Da Grønne Spirer læner sig op ad adskillige undersøgelser, der dokumenterer naturens gavnlige effekt på børns udvikling, sikrer vi os en høj faglighed i de materialer og viden, som Friluftsrådet deler med os.
Vi oplever, at ikke blot motorikken, men også koncentrationsevne, sundhed, sprog, samarbejdsevner og opfindsomhed styrkes, når børnene kommer ud i et naturligt miljø.

       

 

Naturen er ganske enkelt livsbekræftende, spændende og lærerig.

Friluftsrådet søger for, at vi årligt kan sende 2 personaler på inspirerende kurser. Rådet udgiver også velskrevet materiale, der motiverer personalet til at tilbyde børnene alsidige naturoplevelser.
For at kunne hejse “Det Grønne Spirerflag” og modtage Spirer-diplomet, skal vi ligeledes lave en grøn handleplan.
Den grønne handleplan er vores redskab, hvor vi har beskrevet:

  • Hvad vi vil arbejde med.
  • Hvordan vi vil gøre det.
  • Hvilke mål vi ønsker at opnå.

Ligeledes skal Stentevang gennemføre to eller flere selvvalgte natur- /miljøprojekter. Flere af disse er ganske enkelt blevet en naturlig del af huset og vores traditioner. Høstugerne i efteråret, affaldssortering, passe høns m.m.
Grønne Spirer er med til at gøre Stentevang til noget særligt, og vi har derigennem udviklet en profil, der giver mening for os.

At være Grøn børnehave og vuggestue betyder ligeledes, at vi har forpligtiget os til at tænke miljøhensyn ind i vores drift, indkøb, vaner og pædagogik. I praksis indebærer det, at vi kildesorterer alt vores affald og i det hele taget forsøger at reducere vores affaldsmængde. Dette valg beder vi jer forældre at støtte op om.

Se mere om vores grønne valg på “Den Grønne Institution” – HER

 

No comments.