22 16 52 56

Dagligdagen i vuggestuen

Kl. 6.30 åbner Stentevang og indtil kl. 7.30  serverer vi morgenmad i vuggestuen for både vuggestue- og børnehavebørn. Her tilbydes børnene havregrød, havregryn eller rugfras og om fredagen hjemmebagt brød.
Vi prioriterer rolige og hyggelige morgener, hvor vi alle kan lande og komme godt i gang med dagen.

Kl. 7.00 vil en voksen tager imod børnene i børnehavens lokaler. Kl. 7.30 går børnehavebørnene i børnehaven.

Vi forventer, at jeres barn kommer i vuggestue inden kl. 8.45, hvor vi holder samling. Til samlingen synger vi, arbejder med sproglig opmærksomhed og bevægelseslege. Derefter spiser vi frugt og knækbrød. I tidsrummet 8.45-9.30 vil vi ikke forstyrres, da vi her prioriterer nærværdet med børnene.

Kl. 9.30-10.30 er der pædagogiske aktiviteter i henhold til læreplanstemaer, de grønne spirer samt indsatsområder. På tavlen i garderoben kan man se vores planer for dagen og hvem der skal deltage i hvilke grupper.

Kl. 10.45 spiser vi madpakker. Derefter bliver børnene skiftet og kommer ud og sove til middag.

Kl. 14-15 spiser vi den medbragte eftermiddagsmad. Bagefter leger vi enten inde eller ude.

Kl. 15.45 er der mulighed for at samle de tilbageværende børn i børnehaven eller vuggestuen

Kl. 16.00 går den sidste vuggestuemedarbejder hjem .

Kl. 16.45 Børnehaven lukker. (Fredag lukker hele Stentevang kl. 15.45)

Ture og udflugter

For at udvide bør­nenes fornemmelse for omverden giver vi dem op­le­velser ved at tage på ture i lo­kalom­rådet til bl.a. sports­plad­sen, bibliote­ket, skoven og hvor der ellers sker noget.

No comments.