22 16 52 56

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Stentevang

Kort om bestyrelsen i Stentevang

Stentevang er en privat institution, hvilket betyder, at den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse. Denne bestyrelse består af en formand, en næstformand, 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Derudover kan bestyrelsen udpege 1-3 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager i bestyrelsesmøder, bliver lyttet til på lige fod og bestyrelsen kommer frem til en fælles beslutning. Der kan være tilfælde, hvor der skal stemmes om et emne og i så fald har de to suppleanter ikke stemmeret. Institutionens ledere (Charlotte og Ulla), samt én øvrig personalerepræsentant deltager også i bestyrelsesmøderne. Der afholdes ca. 10 ordinære bestyrelsesmøder om året og de ligger i hverdagene, typisk fra 18.30 til 20.30. Derudover kan der forekomme ekstraordinære bestyrelsesmøder ved behov.

Opgaverne som bestyrelsesmedlem er varierede. Bestyrelsen har dog nogle faste opgaver, såsom gennemgang af økonomirapporter, udarbejdelse af budgetter, godkendelse af ekstraordinære udgifter og arrangering af eksempelvis julefesten. Ved bestyrelsesmøder bliver bestyrelsen også orienteret om den nuværende status i institutionen. Derudover er der nogle bestyrelsesmedlemmer, der påtager sig andre opgaver, såsom etablering af frugtordning, fornyelse af hjemmeside m.m. Alle i bestyrelsen har mulighed for at byde ind med det de kan.

Som noget væsentligt er bestyrelsen også aktive deltagere og medspillere i dialogen omkring de værdier, som vi står for og arbejder efter i Stentevang. Det foregår både bl.a. på møderne, når vi diskuterer punkter, der vedrører den pædagogiske hverdag i børnehaven, eller når vi får indblik i og godkender de af personalet udformerede læreplaner.

Hvis det lyder som noget for dig, så vil vi opfordre dig til at stille op til valg ved næste forældremøde hvor der er valg til bestyrelsen – det er et spændende og meningsfuldt arbejde. Har du spørgsmål til noget af det ovenstående eller yderligere spørgsmål til bestyrelsen i Stentevang er du velkommen til at kontakte Charlotte eller de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

 

 

No comments.