22 16 52 56

Begivenheder i 2020

Her kan du få et overblik over begivenheder i 2020

Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 20. februar

Bedstedag d. 7. maj (vi afventer corona-situationens udvikling, om det er forsvarligt at afholde bedstedag i år)

Lukkedag dagen efter Kr. Himmelfartsdag d. 22. maj

Lukkedag på Grundlovsdag d. 5. juni

Sommerfest d. 5. september

Julefest d. 4. december

Lukkedag d. 24. december

Lukkedag d. 31. december