22 16 52 56

Aflevering og afhentning

Aflevering

Da vi ved, at en god start på dagen er vigtig for både børn og forældre, og at det i perioder kan være svært at skulle skilles fra far og mor, hjælper vi altid gerne med dette. Vi støtter op om det farvel-ritual, som passer til den enkelte familie. Vi anbefaler dog generelt, at afleveringen, når barnet er indkørt, ikke bliver for lang.

Skulle der i løbet af dagen opstå en situation, hvor vi får brug for at kontakte jer, er det vigtigt, at I husker at fortælle os, hvis I en dag ikke er kontaktbare, samt hvem vi i så fald skal kontakte.

Vi vil gerne vide om morgenen, hvad tid barnet bliver hentet om eftermiddagen. Dette noterer I på tavlen i garderoben.

Afhentning

Skal barnet en dag hentes af andre end jer forældre, vil vi gerne oplyses om dette, da vi ikke udleverer jeres barn til andre uden aftale.

Inden i går hjem, bedes I hjælpe jeres barn med at få ryddet det legetøj op, barnet er i gang med, samt at hjælpe barnet med at rydde op på sin graderobeplads.

Husk altid at sige farvel til en personale, så vi ved, at barnet er hentet samt at læse eventuelle beskeder på infotavlen i garderoben.

No comments.