22 16 52 56

“30 timers dagtilbud”

“30 timers dagtilbud” er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov. Du har ret til et “30 timers dagtilbud” i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis I som forældre kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven. (Læs mere på kommunens hjemmeside)

Hvis dit barn går i Stentevang børnehave og vuggestue er det “30 timers dagtilbud” på hverdage fra 8-14. Taksterne følger de kommunale takster.